SPONSORED
FEATURED

Information

You May Also Like

tammy's Listings

Social Share

Cần Thợ Nail

Listing Information

  • Posted By: tammy
  • Posted: April 6, 2015
  • Last Updated: April 6, 2015
  • Views: 2059
  • Category: Jobs » Technicians Wanted (Cần Thợ Nail)
  • Tags: #nail
  • Location: Texas,Mckiney,ÚS   
  • Description: *NEW*NEW*NEW* Cần gấp thợ nam/nữ tay chân nước & thợ bột. Bao lương quanh năm,tiệm cách Garland 30'. Xin liên lạc: 714-487-2395 972-548-1898 Mckinney, TX 714-487-2395


0 comments