SPONSORED
FEATURED

Information

You May Also Like

tammy's Listings

Social Share

CẦN THỢ NAIL !!!

Listing Information

  • Posted By: tammy
  • Posted: April 7, 2015
  • Last Updated: April 7, 2015
  • Views: 1633
  • Category: Jobs » Technicians Wanted (Cần Thợ Nail)
  • Location: Apopka, FL   
  • Description: CẦN THỢ NAIL Cần gấp thợ P&W, gel, wax, tay chân nước. Bao lương, ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm ở Apopka, khu Publix, tip cao. L/L: 561-988-0277 808-542-0697 Apopka, FL 561-988-0277


0 comments