SPONSORED
FEATURED

Information

You May Also Like

tammy's Listings

Social Share

CẦN THỢ NAIL !!!

Listing Information

  • Posted By: tammy
  • Posted: April 7, 2015
  • Last Updated: April 7, 2015
  • Views: 1975
  • Category: Jobs » Technicians Wanted (Cần Thợ Nail)
  • Location: Plantation, FL   
  • Description: NEW! CẦN THỢ NAIL GẤP Tiệm ở Plantation cần gấp thợ nail nữ có kinh nghiệm, bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc Nga: 954-303-6572 954-533-5711 Plantation, FL 954-303-6572


0 comments