SPONSORED
FEATURED

Information

You May Also Like

tammy's Listings

Social Share

SANG TIỆM NAIL !!!

Listing Information

  • Posted By: tammy
  • Posted: April 7, 2015
  • Last Updated: April 7, 2015
  • Views: 2374
  • Category: Salon For Sale (Sang Tiệm) » Nail Salon (Tiệm Nail)
  • Location: Irving, TX   
  • Description: SANG TIỆM NAIL Tiệm ở N.Irving, income trên $200K/năm, vì thiếu người trông coi cần sang giá rất hữu nghị. Xin liên lạc: 972-827-8855 Irving, TX 972-827-8855


0 comments